Informatyczne wspomaganie kształcenia
na przykładzie historii Armii Krajowej

Książka przedstawia różnorodne metody informatycznego wspomagania zdobywania wiedzy, uwzględniające różne metody aktywizacji i możliwe do praktycznie natychmiastowego wykorzystania na różnych platformach sprzętowych, w tym także na urządzeniach mobilnych.

  1. Informacja o autorze
  2. Podziękowania
  3. Przedmowa
  4. Spis treści
  5. Fragment książki
  6. Historia Armii Krajowej Leksykon krzyżówkowy - książka