Umiejętności akademickie - test 2

  Charakterystyka uczelni

 1. Rodzaje uczelni     
 2. Nazwy uczelni     
 3. Ważne funkcje w uczelni     
 4. Jednostki naukowo-dydaktyczne      
 5. Jednostki administracyjne      
 6. Rodzaje studiów     
 7. Rodzaje studiów na wybranych kierunkach     
 8. Czas trwania studiów     
 9. Pracownicy uczelni

 10. Stanowiska naukowo-dydaktyczne     
 11. Stanowiska dydaktyczne     
 12. Kolejność zajmowania stanowisk naukowo-dydaktycznych     
 13. Kierunki, dyscypliny i gałęzie     
 14. Tytuły zawodowe     
 15. Tytuły i stopnie     
 16. Tytuły, stanowiska i funkcje     
 17. Kolejność uzyskiwania tytułów i stopni     
 18. Kwalifikacje naukowe i zawodowe oraz warunki ich uzyskania     
 19. Tytuły, stanowiska, funkcje, ...     
 20. Uprawnienia profesora vs dr hab      
 21. Funkcjonowanie uczelni

 22. Kluczowe dokumenty normatywne     
 23. Rygory podczas studiów     
 24. Organizacja zajęć dydaktycznych     
 25. Rodzje zajęć dydaktycznych     
 26. Sprawdziany dydaktyczne     
 27. Kolejność egzaminów     
 28. Stypendia studenckie     
 29. Podstawowe umiejętności akademickie

 30. Oznaki stresu     
 31. Techniki relaksacyjne     
 32. Techniki koncentracji     
 33. Techniki poprawiające koncentrację     
 34. Notowanie tradycyjne i nielinearne     
 35. Zasady notowania nielinearnego     
 36. Błędy spowalniające szybkie czytanie     
 37. Jak szybko przeczytać i zapamiętać tekst     
 38. Średnia skuteczność zapamiętywania w %     
 39. Kluczowe uwarunkowania umiejętności akademickich     
 40. Programy wspomagające     
 41. Zdawanie egzaminów i prace dyplomowe

 42. Rodzaje zamkniętych zadań testowych     
 43. Rodzaje egzaminatorów     
 44. Kierownicy i recenzenci     
 45. Prace dyplomowe i rozprawy     
 46. Elementy pracy dyplomowej     
 47. Układ pracy dyplomowej     
 48. Elektroniczne bazy danych     
 49. Przykłady baz danych     
 50. Przykładowy przebieg egzaminu dyplomowego     
 51. Uzupełnienia

 52. Dziedziny i dyscypliny nauki     
 53. Organizacja czasu      
 54. Skróty wyrażeń w j. angielskim     
 55. Terminologia dydaktyczna     
 56. Żargonowa terminologia      
 57. Imprezy studenckie