Podręcznik podstawowy

Zamieszczono cztery części przygotowywanej kolejnej wersji podręcznika autorstwa Marka Cieciury i Janusza Zacharskiego „Metody probabilistyczne w ujęciu praktycznym” - wersja ta nie została wydana.

W części 3 i 4 szereg zadań jest dodatkowo rozwiązanych z wykorzystaniem arkusza Excel, w części 4 także z wykorzystaniem pakietu IBM SPPS Statistics.
  1. Wprowadzenie
  2. Statystyka opisowa
  3. Rachunek prawdopodobienstwa
  4. Podstawowe metody statystyki matematycznej