Statystyka - Cytaty


Prawo cytatu

Zebrał Marek Cieciura
 1. Boże, dlaczego to mnie spotkało? Akurat mnie? Przecież statystyki mówią, że spotyka to co dziesiątą kobietę w naszym kraju. Dlaczego musiałam być ta dziesiąta? Wystarczyło, by jakoś inaczej się ustawić w statystyce - Katarzyna Grochola
 2. Fakt jest zawsze głupi. Zresztą bierze je diabeł i statystyka - Friedrich Nietzsche
 3. Gdyby można było zmniejszyć ludność całego świata do wioski o 100 mieszkańcach, zachowując proporcje wszystkich ludzi mieszkających na Ziemi, wioska składałaby się z: 57 Azjatów, 21 Europejczyków, 14 Amerykanów (Północna, Środkowa i Południowa), 6 Afrykanów. Byłyby tu: 52 kobiety i 48 mężczyzn, 30 białych i 70 nie-białych, 30 chrześcijan i 70 nie-chrześcijan, 89 heteroseksualnych i 11 homoseksualnych. 6 osób posiadałoby 59% całego bogactwa i wszyscy oni pochodziliby z USA. 80 mieszkałoby w ubogich domach, 70 byłoby analfabetami, 50 cierpiałoby niedożywienie, 1 umierałby właśnie, 1 właśnie by się rodził. 1 posiadałby komputer, 1 (tak, tylko jeden) posiadałby dyplom uniwersytecki - NN
 4. Istnieją trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, okropne kłamstwa, statystyki - Benjamin Disraeli
 5. Istnieją trzy rodzaje kłamstwa: przepowiadanie pogody, statystyka i komunikat dyplomatyczny - Jean Rigaux
 6. Jedna śmierć to tragedia, milion – to statystyka - Józef Stalin
 7. Jest prawda, półprawda i statystyki. Statystykami można manipulować, a intuicją nie. Ona praktycznie nigdy nie zawodzi - Zbigniew Bartman
 8. Jeśli mój sąsiad codziennie bije swoją żonę, ja zaś nie biję jej nigdy, to w świetle statystyki obaj bijemy je co drugi dzień - George Bernard Shaw
 9. Lepiej znać prawdę niedokładnie, niż dokładnie się mylić - John Maynard Keynes
 10. Ludzkie umiłowanie fantazji bywa dziś zaspokajane zazwyczaj przez statystyków i buchalterów - George Hancock
 11. Myślenie w kategoriach statystyki będzie kiedyś równie niezbędne do skutecznego wykorzystywania praw obywatelskich, jak umiejętność czytania i pisania - Herbert George Wells
 12. Najważniejszą rzeczą w nauczaniu rachunku prawdopodobieństwa jest zdrowy rozsądek i logiczne myślenie (niekoniecznie znajomość wzorów) - Renata Bednarczyk
 13. Należenie do mniejszości, nawet jednoosobowej, nie czyni nikogo szaleńcem. Istnieje prawda i istnieje fałsz, lecz dopóki ktoś upiera się przy prawdzie, nawet wbrew całemu światu, pozostaje normalny. Normalność nie jest kwestią statystyki - George Orwell
 14. Nastąpił ostateczny koniec zbierania danych. Nie było już czego zbierać. Ale wszystkie zebrane dane trzeba jeszcze kompletnie skorelować i umieścić we wszystkich możliwych relacjach. Poświęcono na to wieczność. I nagle AC zrozumiał, jak zmienić kierunek entropii - Isaac Asimov
 15. Nasze dni są policzone: przez statystyków - Stanisław Jerzy Lec
 16. Nauki statystyczne są tym szczególnym aspektem postępu ludzkości, który nadał XX wiekom jego specjalny charakter, (...) to do statystyka zwraca się obecny wiek w poszukiwaniu tego, co jest najistotniejsze we wszystkich ważniejszych przedsięwzięciach - Ronald Aylmer Fisher (1952)
 17. Nic się nie da zmienić: statystycznie wypada jedna śmierć na jednego człowieka - Krzysztof Mętrak
 18. Nie wierzę w zrządzenia losu ani w przeznaczenie, jako technik przyzwyczajony jestem do liczenia się z formułami prawdopodobieństwa. [...] Żeby uznać nieprawdopodobieństwo za fakt istniejący, nie potrzebna mi mistyka: matematyka mi wystarcza - Max Frisch
 19. Nikt z nas nie zna ludzi tak dobrze, by mieć statystycznie poprawny punkt widzenia - Claude C. Hopkins - 1923
 20. Normalność nie jest kwestią statystyki - George Orwell
 21. Obrywał "po głowie", bo wystawała mu ponad przeciętne - Czesław Banach
 22. Prawa naukowe nie są formułowane na mocy autorytetu ani uzasadniane przez wiarę, czy średniowieczną filozofię. Jedynym sądem odwoławczym dla nowej wiedzy jest statystyka - Prasanta Chandra Mahanalobis
 23. Prawdopodobieństwo wyczerpania się baterii, jest wprost-proporcjonalne do zapotrzebowania na kalkulator - Prawa Murphy'ego
 24. Przeciętne myśli nadmiernie obrastają słowami - Kazimierz Chyła
 25. Przypadkowość jest nieograniczona; obejmuje także prawidłowość - Hugo Dionizy Steinhaus
 26. Pytamy: Jak duże jest prawdopodobieństwo, by coś mogło powstać z niczego? Lub, oczywiście, odwrotnie: Jak duże są szanse, by coś mogło istnieć od zawsze? I bez względu na wszystko: czy da się obliczyć, jakie były szanse, aby materia kosmiczna nagle pewnego dnia przebudziła się świadoma swego własnego istnienia? - Jostein Gaarder
 27. Są trzy rodzaje kłamstw: kłamstwa, przeklęte kłamstwa i statystyki - Benjamin Disraeli
 28. Statystyka jest jak kostium bikini: pokazuje wiele, ale nie pokazuje najważniejszego - Aaron Levenstein
 29. Statystyka nie kłamie. Kłamią jedynie statystycy - Janusz Leon Wiśniewski
 30. Statystyka to matematyczny kamuflaż błędu - Evan Esar
 31. Śmierć jednostki to tragedia - milion zabitych to tylko statystyka - Józef Stalin
 32. To nieprawda, że prawdopodobieństwo śmierci w czasie wojny jest większe. Ono jest zawsze takie samo - stuprocentowe - Clive Staples Lewis
 33. W morzu dociekań toną statki hipotez - Sławomir Wróblewski