Marek Cieciura

Łatwiej poprawić życiorys niż życie - Cyprian Czernik

Wykształcenie:


Przebieg zatrudnienia:


Nagrody i wyróżnienia

Nagrodą za trud jest większy trud - Terry Pratchett


Działalność naukowo-badawcza

Nie rozstrzygnięty problem może interesować naukowca, ale znudzi zwykłego czytelnika - Arthur Conan Doyle


Działalność informatyczna

Są dwie drogi tworzenia oprogramowania. Jedną jest tworzenie tak prostego kodu,
że, w sposób oczywisty, nie ma w nim żadnych braków.
Drugą jest tworzenie tak skomplikowanego kodu,
że nie ma w nim żadnych oczywistych braków - Charles Antony Richard Hoare


Działalność dydaktyczna

Czas to najlepsza cenzura, a cierpliwość - najdoskonalszy nauczyciel - Fryderyk Chopin

Nie bój się przyszłości, a nie czcij przeszłości.
Kto boi się przyszłości, kto boi się niepowodzenia, sam ogranicza swoją działalność.
Niepowodzenie jest tylko sposobnością do inteligentniejszego rozpoczynania na nowo.
Nie ma wstydu w uczciwym niepowodzeniu; wstydem jest bać się niepowodzenia.
Co minęło, jest użyteczne tylko o tyle, o ile podaje drogi i sposoby postępu - Henry Ford