Index    

GENEROWANIE I KORZYSTANIE Z KRZYŻÓWKI W WERSJI MOBILNEJ

            


System operacyjny Android


W celu stworzenia krzyżówek na smartphona z systemem operacyjnym Android należy:
  1. Wygenerować krzyżówki programem EclipseCrossword z zapamiętaniem pliku pośredniego *.ecw1.
  2. Skopiować na kartę smartphona:
  3. Zainstalować Buildera - operacja wykonywana tylko raz, konieczne zezwolenie na instalowanie aplikacji z nieznanego źródła.
  4. Uruchomić Buildera i wybrac plik *.ecw z wyświetlanej listy - wygeneruje się plik *.cro3 w folderze EclipseCrossword
W celu rozwiązywania krzyżówek na smartphonie z systemem operacyjnym Android należy:
  1. Wygenerować krzyżówki jak opisano powyżej lub skopiować ze strony http://cieciura.net/eclipsecrossword/ lub z innej strony pliki *.cro do folderu EclipseCrosswordword.
  2. Skopiować na kartę smartphona plik z Readerem *.apk ze strony http://cieciura.net/eclipsecrossword/ - operacja wykonywana tylko raz.
  3. Zainstalować Readera - operacja wykonywana tylko raz, konieczne zezwolenie na instalowanie aplikacji z nieznanego źródła.
  4. Uruchomić Readera i wybrać plik *.cro z wyświetlanej listy - zostanie wyświetlona krzyżówka w postaci gotowej do wypełniania.

Wyjaśnienia rozszerzeń w nazwach plików:
1 *.ecw - plik zawierający strukturę krzyżówki, wygenerowany programem EclipseCrossword.
2 *.apk - plik Android Package, format pliku używany jest do dystrybucji i instalacji aplikacji Builder i Reader na system operacyjny Android.
3 *.cro - plik o uniwersalnym formacie, tworzony przez aplikację Builder i zawierający dane do generowania mobilnej wersji krzyżówki.

Rozwiązywanie krzyżówki odbywa się w trybie offline.

Opisane postępowanie przedstawiono na poniższym rysunku.

rys2
Autorem programów jest Adam Kowalski - student Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Warszawie.

ZRZUTY EKRANÓW Z TELEFONU HTC WILDFIRE S

Poniżej zostały udostępnione opracowane programy oraz pliki z przykładowymi krzyżówkami *.cro.

Przewiduje się opracowanie kolejnych wersji programów o rozszerzonej funkcjonalności obejmującej m.in.:
PLIKI DO SKOPIOWANIA

Aplikacje do generowania i korzystania z krzyżówek

Data udostępnienia: 13 grudnia 2013 r.

Uwaga: Kolejne wersje aplikacji należy skopiować i zainstalować po wcześniejszym zdeinstalowaniu i skasowaniu poprzednich wersji

Przycisk Przycisk

Krzyżówki w postaci mobilnej

Pierwsze 3 krzyżówki są dostępne w wersji web-owej,
a pozostałe są fragmentami krzyżówek zamieszczonych w portalach dydaktycznych cieciura.netLp Temat krzyżówki Pliki z krzyżówką
*.ecw
Pliki z krzyżówką
*.cro
1 Information and Communications Technology Przycisk Przycisk
2 10 Important Events in Computer History Przycisk Przycisk
3 Famous People Przycisk Przycisk
4 Umiejętności akademickie Przycisk Przycisk
5 Metody probabilistyczne i statystyka Przycisk Przycisk
6 Metody probabilistyczne i statystyka - statystyka opisowa Przycisk Przycisk
7 Problemy społeczne i zawodowe informatyki Przycisk Przycisk


System operacyjny iOS - w przygotowaniu do udostępnienia


Opracowana została też aplikacja do korzystania z krzyżówek na urządzeniach mobilnych z systemem operacyjnym iOS: iPhone i iPad. W najbliższym czasie będzie bezpłatnie udostępniona w App Store - internetowym sklepie Apple Inc.

Autorem aplikacji jest Piotr Denis - student Wyższej Szkoły Technologii Informatycznych w Warszawie.

Program5

Aplikację należy skopiować i zainstalować na swoim urządzeniu.

W dalszej kolejności należy wybrać jedną z udostępnianych krzyżówek - należy kliknąć w jeden z poniższych linków (wykaz ich będzie stopniowo rozszerzany). Krzyżówka otworzy się na ekranie i będzie możliwe jej rozwiązywanie. Podczas rozwiązywania krzyżówki nie jest potrzebne połączenie z Internetem. Kliknięcie w ikonę programu, bez połączenia z Internetem, spowoduje wyświetlenie ostatnio rozwiązywanej krzyżówki.

Information and Comunications Technology - iOS
10 Important Events in Computer History - iOS
Famous People - iOS


Opisane postępowanie przedstawiono na poniższym rysunku.

rys2

W opracowaniu jest uzupełnienie aplikacji o wyświetlanie wykazu rozwiązywanych dotąd krzyżówek, z którego będzie możliwe powtórne wybranie jednej z nich do rozwiązywania, bez konieczności połączenia z Internetem.

Zaplanowane jest opracowanie kolejnej wersji programu, który będzie umożliwiał rozwiązywanie własnych krzyżówek.