Wprowadzenie

Dzień dobry, a gdybyśmy się nie spotkali: dobry wieczór i dobranoc - Truman Show

Witam na mojej stronie internetowej. Opracowałem ją w celu nawiązywania współpracy w obszarze informatycznym, dydaktycznym i naukowo-badawczym.

Moje kompetencje i doświadczenie obejmują: informatyzację zarządzania personelem, informatyzację zarządzania uczelnią, informatykę medyczną,  systemy informowania kierownictwa, e-learning, organizowanie i prowadzenie egzaminów testowych, planowanie i prowadzenie eksperymentów i badań oraz  wielowymiarową analizę statystyczną. 

Zapraszam do zapoznania się z podanymi informacjami dotyczącymi mojego dorobku w w/w zakresie..

W przypadku zainteresowania współpracą, szczególnie w zakresie informatycznego wspomagania kształcenia proszę o kontakt.    

Marek Cieciura

 

Zamieszczone na stronie materiały mogą być wykorzystane na następujących zasadach:

  • wszystkie materiały są bezpłatne;
  • materiały wykorzystywane będą w całości - w szczególności nie będą usuwane informacje dotyczące autora;
  • nie wolno przywłaszczać sobie praw autorskich;
  • materiały można dowolnie prezentować, kopiować lub rozpowszechniać;
  • materiały można wykorzystywać w celach szkoleniowych (w tym komercyjnych);
  • w przypadku wykorzystania komercyjnego należy wyraźnie wskazać autora i adres strony oraz należy przesłać odpowiednią informację do autora;
  • nie wolno pobierać opłaty za prezentowanie, udostępnianie i wykorzystywanie materiałów.  
Copyright © 2015 Marek Cieciura.
Design by: SimpleDesign.